blog o komunikowaniu
4 stycznia 2024
Biznes społecznie odpowiedzialny, czyli jaki?

Społeczna odpowiedzialność biznesu to współczesna filantropia, coś na kształt nowoczesnej dobroczynności o szerokim zasięgu. Dokładniej rzecz ujmując właściciel biznesu zorientowany społecznie i odpowiedzialnie nie zamraża zysków, nie inwestuje by pomnażać fortunę, ale dzieli się zyskami ze społeczeństwem. Angażuje środki finansowe aby poprawić kondycję pracowników i ich rodzin. Jeśli bliskie Ci są podobne wartości agencja pr przygotuje ofertę działań CSR dla Twojego biznesu, przeprowadzi je oraz zrelacjonuje.

Budujemy relacje biznes <-> społeczeństwo

CSR ma zasadnicze zadanie budować relacje, łączyć na zupełnie innej płaszczyźnie biznes ze społeczeństwem, tym najbliższym, lokalnym. Firma decydująca się na działania odpowiedzialności społecznej (CSR corporate social resposibility) dzięki dobrym wynikom ekonomicznym zachowuje równowagę w obszarze etyki i ekologii. Prowadzi etyczną politykę kadrową, etycznie zarządza zespołem i biznesem oraz inicjuje działania wspierające ekosystem. Szczególnie wówczas, gdy jej działania produkcyjne powodują straty, niszczą środowisko lub stwarzają inne zagrożenia.

Szkody i rekompensata

Firmom odpowiedzialnym społecznie przyświeca idea zrównoważonego rozwoju. Firma działa tak – realizując własne cele rozwojowe – aby nie ograniczać możliwości rozwoju kolejnych pokoleń. Krótko mówiąc, jeśli mój biznes niszczy środowisko, to chcę ponosić koszty /dzielić siezyskiem/, aby te zniszczenia naprawić lub jeśli jest to nieodwracalny proces wesprzeć inne działania ekologiczne w najbliższym otoczeniu. Trzeba zaznaczyć, że działania CSR są świadome, dobrowolne i planowe. Ich celem jest dążenie do jakościowego ulepszania relacji z różnymi grupami społecznymi, również na rzecz środowiska naturalnego, rozwoju społeczeństwa, czy poprawy ich warunków życia. Koncepcja CSR jest ideą wiążącą gospodarkę lokalną ze społeczeństwem, jest swoistą synergią obu tych podmiotów.

CSR strategią mojej Firmy

Idea odpowiedzialności społecznej jest bardzo ważną wartością, którą od dekady z sukcesami lub nie wdrażana jest również w naszym kraju. Musimy pamiętać, że przedsiębiorstwa nie istnieją po to, aby realizować i zaspokajać tylko potrzeby konsumpcyjne społeczeństwa, lecz również po to, aby stabilizować i inicjować przemiany społeczne, wdrażać dobre praktyki, czy rozwiązania, które już się sprawdziły. W ramach naszej działalności przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy kilkanaście działań CSR, które nadal są kontynuowane i monitorowane przy użyciu odpowiednich narzędzi.
Jeżeli bliska jest Ci idea CSR zapraszamy do współpracy.