audyt komunikacyjny

audyt komunikacyjny

 

Jeśli zastanawiasz się jak wygląda Twoja firma w oczach i umysłach Klientów, Kontrahentów i organizacji z którymi współpracujesz warto zwrócić się w tej kwestii do agencji pr project. Posiadamy narzędzia audytowe, techniki oraz procedury dzięki którym wydobędziemy z „otoczenia” wszystkie informacje na temat Twojej Firmy. Po dokładnym zebraniu informacji i analizie przedstawimy Ci pełny audyt komunikacyjny Twojej Firmy. Zyskasz wówczas ogląd tego jak postrzegana jest Twoja marka, Firma, Pracownicy. Dowiesz się jak i co piszą o Tobie media prasowe i internetowe. Jak odbierana jest komunikacja Twojej firmy na zewnątrz. Powiemy Ci gdzie znaleźliśmy błędy luki i błędy warte poprawienia. Zaproponujemy rozwiązania trudnych sytuacji i wdrożymy je w życie.

 

 

monitoring prasy i mediów internetowych

Przy użyciu zaawansowanych narzędzi IT zmonitorujemy wszystkie informacje na temat Twojej Firmy, które pojawiły się w prasie i mediach internetowych. Zgromadzimy opinie i wypowiedzi oraz komentarze. Przeanalizujemy je i zraportujemy, to one dadzą nam część informacji o wizerunku Twojej Firmy i możliwościach komunikowania na zewnątrz. W zależności od celów audytu zmonitorujemy określony wycinek czasu.

 

 

profesjonalny zespół audytorów

Zlecając audyt komunikacyjny naszym specjalistom masz pewność, ze będą to autonomiczni, bezstronni fachowcy. Żadne wewnętrzny audytor zatrudniony w Twojej organizacji nie przekaże Ci pełnej bezstronnej wiedzy na temat Twojej organizacji, ponieważ działa w niej i ma już określony pogląd na temat jej funkcjonowania i komunikatów. Brak dystansu i anonimowości nie są dobrymi doradcami audytora.

Za sprawą audytu komunikacyjnego właściwie zdiagnozujemy problemy komunikacyjne

 

rozpoznanie problemów

Grypa audytorów agencji pr project za sprawą diagnostycznego podejścia odpowie na pytania dotyczące charakterystyki Twojej Firmy. Odpowie na pytanie czy organizacja funkcjonuje prawidłowo, jakie informacje wysyła na zewnątrz, jak jest postrzegana. Audytorzy określą również błędy w komunikowaniu się. Odnajdą słabe strony instytucji oraz błędy które fałszują, bądź przyczyniają się do budowania negatywnego wizerunku Firmy.

 

analiza z oceną

Dane na temat wizerunku i komunikacji w Firmie i na zewnątrz pozyskamy przy użyciu narzędzi audytowych. Będziemy obserwować Firmę i Pracowników. Zbierać wywiady, rozsyłać kwestionariusze, ocenia zdarzenia krytyczne. Przeanalizujemy sieci komunikacyjne, zawartość komunikatów. Zrobimy to wszystko by zyskać pełen obraz Firmy i tego jak postrzegana jest wewnątrz i na zewnątrz. Ta analiza i ocena pozwoli nam określić punkty zapalne, które będą podlegać naprawie.

 

feedback – informacja zwrotna

Uzyskanie informacji na temat Firmy, tego jak postrzegana jest przez Pracowników i Klientów. Jak komunikują o niej media, jakie informacje na zewnątrz wysyła firma, wszystko to da nam ogląd sytuacji komunikacyjnej. Identyfikacja słabych i mocnych stron Organizacji pozwoli dokonać niezbędnych korekt. Informacja zwrotna da kadrze kierowniczej informacje na temat skuteczności zarządzania zespołem, oraz umiejętności w budowaniu pożądanego kształtu organizacji.

 

rozwiązanie – usprawnienie komunikacji

Audyt komunikacyjny to doskonałe narzędzie sprawdzające czy udaje nam się – kadrze zarządzające – osiągać cele, które postawiły sobie na początku działalności w Firmie. To spory sprawdzian. Jest on jednak konieczny jeśli chcemy rozwijać naszą Firmę, stawiać sobie nowe wyzwania i stawać się liderem w branży. Efekty audytu komunikacyjnego niejednokrotnie zamaskują, bowiem weryfikujemy fakty i mierzymy się z wieloma mitami. Dostrzegamy duże i karygodne błędy, wprowadzamy innowacyjne rozwiązania i kierujemy Firmy na „autostradę” rozwoju.

zainteresowany ofertą?
zapytaj o wycenę