strategia

opracowanie strategii PR firmy

 

Bez strategii nie ma public relations. Im bardziej dopracowana strategia, odpowiednio korygowana ze względu na występujące czynniki zewnętrzne tym skuteczniejsza. Każdą współpracę z Klientem rozpoczynamy od audytu komunikacyjnego Firmy i zaplanowaniu zestawu odpowiednich działań dla marki. Strategia to nasz mapa, rozkład jazdy i credo w jednym. Strategia to plan działania, który wdrażamy w życie dla określonej Firmy, marki, jednostki czy organizacji. Wdrażamy go sukcesywnie z modyfikacjami, aby osiągnąć wyznaczone w niej cele.

 

Planowanie relacji Firmy z otoczeniem, relacji z Klientami, Kontrahentami i wreszcie w samej organizacji to elementy strategii. Działania, narzędzia i techniki stosowane w public relations mają przybliżyć Firmę do osiągnięcia wyznaczonych długo – i krótkoterminowych celów.

 

analiza „na start”

Budowanie planu działania rozpoczynamy od zbadania jak działa, jak komunikuje i jak postrzegana jest Firma przez Pracowników, Klientów i Kontrahentów. To opłacalna inwestycja (wyceniana osobno, nie wliczana w koszt abonamentowy miesięcznej obsługi Firmy), ponieważ daje nam pełny ogląd sytuacji startowej. Określony wizerunek startowy oraz zastane relacje będziemy kształtować, zmieniać, modyfikować aby osiągnąć wyznaczone w strategii cele.

 

celowanie w strategii

Strategia to określenie celów do których razem z Firmą będziemy dążyć. Możemy ich określić wiele. Mogą to być cele: strategiczne – dotyczące postrzegania Firmy, cele biznesowe zazwyczaj dotyczą sprzedaży produktów i usług lub przyciągnięcie uwagi. Strategia może także zakładać cele komunikacyjne, które polegają na zwiększeniu świadomości na  temat marki.

 

BIG Idea w grupie docelowej

Określona i zaakceptowana przez Klienta strategia pr Firmy musi zawierać spójne i konsekwentne przesłanie tzw. BIG Idea, która będzie przyświecać wszystkim działaniom wykonywanym dla marki. Zawiera ona również elementy mówiące o wyborze i sposobie komunikacji oraz kanałach przesyłania tych komunikatów. W strategii pr określamy również precyzyjnie grupy docelowe do których będziemy komunikować. Dookreślimy grupy strategiczne, czyli potencjalni Klienci i grupy taktyczne, które są pośrednikami, który wywrą wpływ na naszą grupę strategiczną.

 

działamy taktycznie, strategicznie

W strategii pr wyodrębnimy taktyki, dzięki którym osiągniemy nasze cele. Taktyki przybierają bardziej precyzyjny kształt w postaci działań, narzędzi i kampanii. Kluczowe załażenie strategii to osiągnięcie założonych celów przy użyciu właściwych mediów. To dotarcie z naszym najważniejszym komunikatem do odpowiednich odbiorców. Efekty wdrażania strategii monitorujemy i w razie konieczności modyfikujemy.

zainteresowany ofertą?
zapytaj o wycenę